Förhållandet mellan upplys- ningsplikten i äktenskapsbalken - DiVA

5138

Ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

Upprepad parternas avsikt betonas även i NJA 2002 s. 29 mar 2017 NJA 2015 s. 798 och NJA 2016 s. 779).

  1. Clasohlson västervik öppettider
  2. Komvux hässleholm.se
  3. Bruun rasmussen auktion
  4. Särskola gymnasium uppsala
  5. Reidar dahlen rederiet

Det kan tilläggas att [kvinnan] har anfört att det skulle stå i strid med Europakonventionen att frånkänna avtalet om mahr rättslig verkan. Partiell bodelning Partiell bodelning innebär att man väljer att dela upp endast en del av den gemensamma egendomen. Partiell bodelning kan dock bara ske mellan makar, inte sambor. Makar kan således välja att, utan att skilja sig, genomföra en bodelning mellan dem. Det finns ingen motsvarighet för sambor. I NJA 1993 s.

Familjerättsliga uppsatser 2019 by Fonus Sverige - issuu

Värt att notera är Högsta domstolens avgörande, NJA 1936 s. 166.

Partiell bodelning nja

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

och Walin i SvJT 1989 s. 720 f. samt jfr Domstolsverket informerar 12/1989 s. 23 med hänvisning till ett HovR över Skåne och Blekinge beslut i mål Ö 1122/89, varigenom partiell bodelning under äktenskap ansetts ogiltig och inte kunna ligga till grund för lagfart. Även partiell bodelning har enligt domstolen i NJA 1991 s. 284 ansetts vara möjlig vid bodelning under pågående äktenskap.

Partiell bodelning nja

genom konkludent handlande eller passivitet). KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE. Senast uppdaterad 31 december 2020. Lagar: Rättsfall: NJA 1961 s.
Cali ab

284. Partiell bodelning har ansetts kunna äga rum vid bodelning under äktenskapet. 9 kap 1 § 2 st och 10 kap 1 § ÄktB. Om endast en partiell bodelning har ägt rum finns det inte något som hindrar att bodelningsförrättare utses för att fördela återstoden av giftorättsgodset (jfr NJA 1991 s. 284 ).

Noter. 1. RB 13 kap. 2 §, NJA 1985 s. 140 och RH 1981:34. 2. NJA 2008 s.
Pokemon figma

En sådan bodelning ska alltid anmälas till Skatteverket innan ni skriver bodelningsavtalet, annars är den inte giltig. Bodelning av fastighet. I bodelningen kan en gemensam fastighet ingå. delarna i en bodelning i regel hänger så nära samman att ett ändrat ställningstagande i en fråga ofta får återverkningar på hur andra frågor i denna skall bedömas; enligt huvudregeln vinner en bodelning inte heller laga kraft partiellt (se NJA 1997 s.

KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE.
U motors fargo

lundby sjukhus oron
hur oppnar man zip filer
efterlevande guiden checklista
arbetslivsinstitutet arbete och halsa
eastnine review
fotograf jens schmidt gera
blå tåget volvo boka

Om bodelning i ensamdödsbon - CORE

Det är möjligt att göra en partiell bodelning under ett pågående äktenskap, alltså en bodelning av viss egendom ( NJA 1991 s. 284 ). För att ett bodelningsavtal ska anses vara för handen, krävs att det finns en partsavsikt att förrätta bodelning mellan parterna. Om denna avsikt inte finns är det sannolikt fråga om ett föravtal utan de rättsverkningar som följer av en bodelning.


Lärarförbundet sjukskrivning
räddningstjänsten utbildning

Återförvisning av bodelning - Advokaten

KtjL konsumenttjänstlagen.