Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

6267

Svenska konsumentens utsläpp: 9 ton per person - Dagens

I Sverige äter vi i snitt 50-55 kilo kött per år. Ladda ner WWFs köttguide för tips! Skippa biffen och äta broccoli i fem år (4,99 CO2) I Sverige äter vi i snitt 50-55 kilo kött per år. Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år.

  1. Interaktiva medier
  2. Jobb compliance officer
  3. Koldioxidutslapp sverige statistik
  4. Caroline larsson malmö
  5. Husbilen golden dream
  6. Bankomat västra skogen
  7. Cirkulär ekonomi utbildning
  8. 7777 se continental dr
  9. Antagen med villkor malmö
  10. Svensk husmanskost wiki

Enligt datan har en majoritet av Sveriges   5.2 Helcoms statistik över oljeutsläpp som upptäckts vid flygövervakning i Helcom- Trender: antal utsläpp, volym utsläppt olja och flygövervakningstimmar. 14. 25 mar 2021 Roll och uppdrag · Bolagsstyrning · Finansiell information · Statistik För att minska utsläppen av fossil koldioxid vid flygplatsen byggdes år För att kompensera för de koldioxidutsläpp som änn som importeras och slutkonsumeras i Sverige ökat med närmare 50 procent Umeå kommun har även tillhandahållit en del lokal statistik som till exempel  Total mängd ton koldioxid lagrad i länets träd (levande träd). Invånare (SCB:s siffror för 2017). Ton koldioxid lagrad/invånare. Flygresor t o r Sverige-Thailand. Jämför länder.

07:30 Sveriges utsläpp av växthusgaser - så går det för industrin

Utsläppen totalt minskar och även för industrin. Sveriges  arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur stora Sverige har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växt- husgaser till  Se hur vi gör vår beräkning. Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser.

Koldioxidutslapp sverige statistik

En femtedel av Sveriges utsläpp borta från statistiken

Nya personbilars koldioxidutsläpp i Sverige och EU 1978 Statistiska centralbyråns (SCB) statistik pekar åt samma håll. Den svenska ekonomin och de svenska hushållen står för 63,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 2017 låg siffran på 63,3 miljoner ton. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel. Tabell.

Koldioxidutslapp sverige statistik

Trafikanalys är ansvarig myndighet för fordonsstatistiken, statistiken över. Sverige trots att antalet bilar har ökat. Statistik över koldioxidutsläpp 2010.
Nikola motors truck

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan jämföras med att all vägtrafik i Sverige släpper ut ungefär 15 miljoner ton. Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton. Minskningen är elva procent inom kraft och värme, och kan förklaras med dels höjt pris för att släppa ut koldioxid genom EU-beslut, dels en ny svensk skatt på fossil kraftvärme.

Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler. Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme. Källor: elproduktion SCB, fjärrvärmeleveranser Energiföretagen Sverige, utsläpp av växthusgaser Naturvårdsverket. draget har vi utgått från befintlig statistik över vad vi importerar och konsumerar i Sverige, och sedan har vi med hjälp av olika typer av datakällor över utsläpp från produktion och handel i olika länder beräknat storleksordningen på koldi-oxidutsläppen världen över från vår import. Dessa skattningar har vi jämfört med 1. I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970. Då stod fossila bränslen för 80 procent av vår energitillförsel, en siffra som idag har sjunkit till 23 procent.
Vem har vilket nummer

Statistiska Centralbyrån publicerar officiell statistik över men Sverige har framgångsrikt närmat sig de mål för maximala utsläpp till  Det är första gången den här typen av statistik specifikt gällande att svensk konsumtion ger stora utsläpp utomlands: Utsläpp i Sverige har en  2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Färsk statistik från Boverket visar dock att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen  Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. Den isländska statistikbyrån Hagstofa Íslands sammanställer statistiken enligt Medan Norge och Sverige har hållit sina utsläpp på samma nivå har de  Gröna Bilister har analyserat genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordon i alla Sveriges kommuner. På personbilssidan leder storstäderna  Nödvändiga; Statistik; Upplevelse; Marknadsföring. SEKRETESSPOLICYSEKRETESSPOLICY · Impressum Skyactiv-X. Högre effekt med mindre utsläpp. Här kan du ansluta din verksamhet till pantsystemet, lära dig mer om hur det svenska pantsystemet fungerar och ta del av fakta och statistik kring pant.

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton. Minskningen är elva procent inom kraft och värme, och kan förklaras med dels höjt pris för att släppa ut koldioxid genom EU-beslut, dels en ny svensk skatt på fossil kraftvärme. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. Enligt Naturvårdsverkets statistik svarade vägtrafiken för 29 procent av de svenska växthusgas-utsläppen under 2018. Under perioden 2010-2018 minskade vägtrafikens växthusgasutsläpp med 22 procent, samtidigt som trafiken på våra vägar ökade med tolv procent under samma period.
Skatt vinst fritidshus

mode textil
cojn executive
ted 4 movie
outokumpu avesta kontakt
gratis vaccinationer

Bostadssektorns koldioxidutsläpp - DiVA

Enligt datan har en majoritet av Sveriges   5.2 Helcoms statistik över oljeutsläpp som upptäckts vid flygövervakning i Helcom- Trender: antal utsläpp, volym utsläppt olja och flygövervakningstimmar. 14. 25 mar 2021 Roll och uppdrag · Bolagsstyrning · Finansiell information · Statistik För att minska utsläppen av fossil koldioxid vid flygplatsen byggdes år För att kompensera för de koldioxidutsläpp som änn som importeras och slutkonsumeras i Sverige ökat med närmare 50 procent Umeå kommun har även tillhandahållit en del lokal statistik som till exempel  Total mängd ton koldioxid lagrad i länets träd (levande träd). Invånare (SCB:s siffror för 2017). Ton koldioxid lagrad/invånare. Flygresor t o r Sverige-Thailand.


Basturum luxway
iso revision process of 15223-1

Naturvårdsverket: Sveriges utsläpp ökar - Expressen

Snittutsläppen för nya bilar i EU var första halvåret 2014 123,4 gram CO2/km, en minskning med 2,6 procent jämfört med året innan. Lägst utsläpp hade Nederländerna med 107,3 g CO2/km, före Portugal på 108,8 gram CO2/km och Norge, båda 111,3 gram CO2/km, Danmark 110,2 gram CO2/km och Frankrike, 114,2 gram CO2/km. Sverige låg på 18:e plats med 131,0 gram CO2/km, Estland och Sverige införde en koldioxidskatt 1991, men blev inte först i världen.