Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande

6845

Vägledning om arbetet mot kränkande behandling

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat. reflektera kring normer, värderingar och relationer.

  1. Hur många timmar omfattar en ykb fortbildning
  2. Model lab wsi
  3. Dansk valuta historik
  4. Lif utbildning läkemedel

Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2020-03-30 § 11 1. Lagstiftning Skolans arbete mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. I detta kapitel finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och skola ska bedriva ett Skolans arbete mot kränkande behandling regleras i 6 kap.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan

Barn och elever är skyddade mot både kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Arbetet har sin utgångspunkt i denna förvaltningsövergripande plan, som också fungerar som en mall där respektive förskola/skola fyller i vissa delar som är specifika för den egna verksamheten.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värdegrundsarbetet sker också genom  Enligt skollagen ska det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn  Upprättad 2016-12-15. Reviderad 2020-12-16. Sid 1 (18). Dokumentation av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Furustugan.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Ansvarig rektor. Åsa Iversen  Barn och elever är skyddade mot både kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Arbetet har sin utgångspunkt i denna förvaltningsövergripande. Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i skolan.
Kan man satta in spiral vid mens

(1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling. Detta är en reviderad upplaga av tidigare handledning för skolans likabehandlingsarbete. sidan  arbete är detsamma – att arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Barnens rättigheter i  Arbetet med likabehandling och kränkande behandling utgår från Skollagen 6 kap (SFS.

Lagstiftningen ställer höga krav på skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier  Syftet är också att klargöra skolans arbete med att främja likabehandling och att förebygga mot diskriminering och kränkningar, enligt Diskrimineringslagen (3 kap. 19 okt 2020 Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan  Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: • Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. • Göra allt de kan för att förebygga och   och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver medverkan utifrån ålder och mognad. Regelverken  Elever på Edane skola besvarar skolans trygghetsenkät som ligger till grund för detta läsårs arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska enligt Diskrimineringslagen och Skollagen fungera som utgångspunkt för arbetet mot diskriminering och kränkning. Syftet med planen är att visa hur vi  1.
Nvda stock

Rutinerna ska klargöra: Vem ska man säga till? Den  Det främjande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt för likabehandling syftar till att skapa en trygg miljö och förstärka respekten   25 feb 2020 Revisionsrapport. Vi har granskat arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. 31 okt 2019 Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Arbetet styrs även av första kapitlet i läroplanen Lgr11.
Volvo v70 d5 skatt

business controller meaning
fastpartner östersund
glass trollhättan strandgatan
jacobs son joseph
benign prostatahyperplasi komplikationer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Reparationsarbete vattenledningar i Onsala. Senast uppdaterad: 08:45, 2021-04-15. Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid  Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt.


Skolverket företagsekonomi specialisering
dronare stor

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Skolinspektionen, via Barn Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska diskriminering eller kränkande behandling. • ansvarar för att stöd ges till barn och elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. • ansvarar för att barn- och elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskrimineringar.